Computing SLA

Tiktalik Computing SLA to umowa określająca poziom dostępności usługi Tiktalik Computing świadczonej przez spółkę Techstorage sp. z o.o.

Zobowiązanie dostępności

Platforma Tiktalik podejmuje komercyjnie uzasadnione środki by utrzymać Dostępność Tiktalik Computing na poziomie 99,9% w skali miesiąca. Jeśli Dostępność Tiktalik Computing nie spełnia poziomu dostępności, użytkownik ma prawo do uzyskania Rekompensaty na zasadach opisanych poniżej.

Definicje

Niedostępność usługi

Oznacza że wszystkie Twoje uruchomione instancje w danych pięciu minutach są niedostępne i nie można uruchomić zastępczych instancji.

Dostępność Tiktalik Computing

Wyliczona poprzez odjęcie od 100% średniej wartości "Poziomu błędów usługi" ze wszystkich pięciominutowych okresów w danym miesiącu.

Rekompensata

Do 25% obniżki kosztów usługi w danym okresie rozliczeniowym.

Wyłączenia

Obowiązek ten nie nie dotyczy braku dostępności, zawieszenie lub wyłączenie usługi, z powodu:

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie naszych usług.

Files SLA

Tiktalik Files SLA to umowa określająca poziom dostępności usługi Tiktalik Files świadczonej przez spółkę Techstorage sp. z o.o.

Zobowiązanie dostępności

Platforma Tiktalik podejmuje komercyjnie uzasadnione środki by utrzymać Dostępność Tiktalik Files na poziomie 99,9% w skali miesiąca. Jeśli Dostępność Tiktalik Files nie spełnia poziomu dostępności, użytkownik ma prawo do uzyskania Rekompensaty na zasadach opisanych poniżej.

Definicje

Poziom błędów usługi

Oznacza ilość wystapień błędów usługi Tiktalik Files rozumianych jako status odpowiedzi serwera "InternalError" oraz "ServiceUnavailable" podzielony przez liczbę wszystkich odpowiedzi serwera w ciągu pięciominutowego okresu obliczeniowego.

Dostępność Tiktalik Files

Wyliczona poprzez odjęcie od 100% średniej wartości "Poziomu błędów usługi" ze wszystkich pięciominutowych okresów w danym miesiącu.

Rekompensata

To 10% obniżka kosztów usługi w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku "Dostępności Tiktalik Files" niższej niż 99% obniżka wzrasta do 25%.

Wyłączenia

Obowiązek ten nie nie dotyczy braku dostępności, zawieszenie lub wyłączenie usługi, z powodu:

Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie naszych usług.