Load Balancer

Obsługuj duży ruch, skaluj swoją aplikację horyzontalnie i spraw, żeby była bardziej niezawodna dzięki redundantnym serverom VPS i Tiktalik Load Balancer'owi.

Zalety używania Tiktalik Load Balancer

Wysoka dostępność

Rozproszenie Twojej aplikacji, przy użyciu Tiktalik Load Balancera, uodporni ją na różnego typu awarie i niedostępności. Twoi użytkownicy już nigdy nie będą dotknięci przerwami technicznymi dzięki rozdzieleniu ruchu na wiele maszyn.

Niezawodność

Możesz śledzić ruch na Twoich maszynach i reagować dodając lub usuwając węzły w zależności od obciążenia. Dodatkowo w przypadku awarii jednego z węzłów aplikacji ruch do niego zostanie automatycznie wstrzymany i również automatycznie wznowiony po ponownym starcie.

Tworząc usługę Tiktalik Load Balancer mieliśmy na uwadze zapewnienie najwyższego poziomu dostępności i bezpieczeństwa twojej aplikacji. Dzięki tej usłudze twoja aplikacja będzie łatwo skalowalna i odporna na błędy i awarie.

Jak działa Tiktalik Load Balancer?

Step 1

Uruchom Load Balancer

Uruchom serwer aplikacyjny tak jakby miał obsługiwać ruch użytkowników. Zduplikuj serwer do kilku Instancji. Stwórz Tiktalik Load Balancera pokazując mu serwery aplikacyjne.

Step 2

Skonfiguruj domenę

Skieruj DNS swojej domeny na CNAME przypisany Load Balancerowi w interfejsie.

Step 3

Gotowe

Od tej pory połączenia użytkowników rozdzielane są pomiędzy wszystkie aktywne serwery aplikacyjne. W każej chwili możesz dodawać nowe lub usuwać stare serwery. A jeżeli któryś z nich ulegnie awarii to ruch do niego nie trafi i użytkownik nie zauważy awarii.